Abbey Gates
Primary School

Upcoming dates

 • May 27 - Bank Holiday
 • May 27 - Half-Term
 • Jun 3 - INSET Day
 • Jun 4 - INSET Day
 • Jun 5 - Back to school!
 • Jun 5 - Class Photos
 • Jun 6 - Y6 DARE Graduation 9am
 • Jun 10 - Orchestra
 • Jun 17 - Orchestra
 • Jun 24 - No Orchestra tonight
 • Jun 25 - FS/KS1 Faith Workshops
 • Jun 26 - F and P Governors’ Meeting
View full calendar